Výuka první pomoci

- školení dětí v normě Mladý zdravotník I. a II. stupně
- školení učitelek – zdravotnic
- školení studentů v normě Junior ČČK
- školení pedagogických pracovníků
- školení řidičů
- školení pracovníků podniků a organizací na základě Zákoníku práce § 132a, bod 6
- školení pracovníků podniků a organizací v rámci bezpečnosti práce
- školení základů první pomoci pro laickou veřejnost

 

Akreditované kurzy:

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ - 40 hodinový kurz

Kurz ZZA je akreditován MŠMT ČR - 11099/2016-1-329, absolventi kurzu působí jako zdravotníci na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech a pod. ( dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví)

ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI - 12 hodinový kurz

Kurz ZPP je akreditován EFAC - Evropský certifikát první pomoci udělený Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Absolventi obdrží dvojjazyčný průkaz a osvědčení s mezinárodní platností. Kurz je vhodný pro pracovníky v zahraničí, au-pair, studenty, učitele a turistické průvodce a jiné.


 

Školení provádímev učebně OS ČČK U Bečvy 1, na pracoviště a do vzdálenějších škol dojíždíme.