Senioři

Realizace projektů „Zdravé stárnutí“

- rekondiční pobyty pro seniory s dg choroby srdce
  2009 – Horní Bečva
- vzdělávací aktivity

 
 

SENIOR PARTY

- kulturně společenské odpoledne v Městském domě 16.11.2013