Humanitární činnost

- výuka a výcvik humanitární jednotky ČČK v počtu 32 osob, která zabezpečuje úkoly v případě živelných katastrof a havárií v rámci integrovaného záchranného systému.

- prezentace humanitárních jednotek na cvičeních IZS Kojetín, Lobodice